Very Good State

Personnage > Lugia

  • Card Pokémon Lugia 9/111 Holo Neo Genesis Wizard En Very Good Condition
  • Card Pokemon Lugia 9/111 Edition 2 Set Neo Genesis Holo Fr Very Good Condition